Mediterra News | Mediterrawines.gr

24/7 Νέα και Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Τα σημαντικότερα γεγονότα, αναλύσεις και σχόλια.

Μικρομεσαίες: Τα κίνητρα για μετατροπή συμβάσεων σε πλήρη απασχόληση

«Μπόνους» τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 40%, παράλληλα όμως με αυστηρές ποινές ώστε να προστατευτεί η ορθή χρήση του μέτρου από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προβλέπει η διάταξη που προωθεί η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας μέσω της διάταξης του μίνι ασφαλιστικού νομοσχεδίου για την μετατροπή των συμβάσεων μερικής απασχόλησης σε πλήρους.

Έχοντας διαπιστώσει μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών, ότι μεγάλο μέρος της δηλωμένης ως μερική απασχόληση, αφορά στη πράξη, θέσεις πλήρους απασχόλησης που δεν δηλώνονται όμως ως τέτοιες, στο υπουργείο Εργασίας προωθούν την επιδότηση των επιχειρήσεων, ώστε να μετατρέψουν τις συμβάσεις μερικής, σε πλήρους απασχόλησης.

Η επιδότηση αφορά το 40% των ασφαλιστικών εισφορών, όχι μόνο του εργοδότη, αλλά και του εργαζόμενου, ο οποίος έτσι θα έχει κι αυτός ένα άμεσο όφελος στο μισθό του, πέρα από την ασφάλιση.

Η διάταξη βέβαια, προβλέπει και ισχυρές δικλείδες ασφαλείας, όπως τον καταλογισμό του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών, προσαυξημένων κατά 100%, στην περίπτωση που ο εργοδότης δεν τηρήσει τους προβλεπόμενους όρους, όπως για παράδειγμα την διατήρηση του ίδιου αριθμού εργαζόμενων ή την διατήρηση της σύμβασης για ένα χρόνο.

Οι ειδικοί αλλά και στελέχη της αγοράς εκτιμούν πως πρόκειται για σημαντική οικονομική ανάσα, για χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν συνάψει συμβάσεις μερικής απασχόλησης έως τις 9 Σεπτεμβρίου. Και αυτό γιατί ένας εργοδότης, απασχολώντας έναν εργαζόμενο με μερική απασχόληση, πενθήμερο, από Δευτέρα έως Παρασκευή, για 4 ώρες ημερησίως, καταβάλει 305,56 ευρώ καθαρά στον εργαζόμενο και πληρώνει 132,12 ευρώ ασφαλιστικές εισφορές. Το συνολικό του κόστος δηλαδή είναι 437,68 ευρώ το μήνα.

Εάν η σύμβαση του συγκεκριμένου εργαζόμενου μετατραπεί σε πλήρους απασχόλησης, 5ήμερο, για 8 ώρες ημερησίως, με βασικό μισθό 713 ευρώ, ο εργαζόμενος θα λάβει στην τσέπη 614,11 ευρώ, και ο εργοδότης θα καταβάλει 154,69 ευρώ, λόγω της έκπτωσης κατά 40%. Έτσι, το συνολικό του κόστος θα είναι 768,8 ευρώ αντί 871,93 χωρίς την έκπτωση. Στο τελικό ποσό όμως, θα πρέπει να υπολογιστεί και η ωφέλεια από την έκπτωση δαπάνης μισθοδοσίας από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης (συντελεστής 22%), της τάξης των 95,53 ευρώ το μήνα, με αποτέλεσμα, το συνολικό κόστος να ανέρχεται σε 673,27 ευρώ ήτοι τελικό όφελος 198,66 ευρώ το μήνα.

See also  Στην Ελλάδα η ετήσια Γενική Συνέλευση του ευρωπαϊκού ασφαλιστικού οργανισμού PensionsEurope

Το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας, βρίσκεται ήδη σε διαβούλευση και θα παραμείνει έως τις 20 Οκτωβρίου. Βάσει του σχεδιασμού, θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή, στο τέλος του μήνα, ή τις αρχές του Νοεμβρίου.

Στο άρθρο 8 του σχεδίου αυτού, προβλέπονται τα εξής:

1. Θεσπίζεται πρόγραμμα επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών για επιχειρήσεις, οι οποίες, από 1η Ιανουαρίου 2023 μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2023, μετατρέπουν συμβάσεις εργασίας μισθωτών εργαζομένων με μερική απασχόληση σε συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης.

2. Το πρόγραμμα αφορά κάθε είδους επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, οι οποίες στις 9 Σεπτεμβρίου 2022 απασχολούσαν μισθωτούς εργαζομένους με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης σε ποσοστό ανώτερο του 50% του συνόλου των μισθωτών εργαζομένων. Στην πράξη, η μετατροπή αφορά μόνο συμβάσεις μερικής απασχόλησης που έχουν συναφθεί μέχρι και τις 9.9.2022.

3. Οι πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές, ασφαλισμένου και εργοδότη επιδοτούνται κατά 40%, από τον κρατικό προϋπολογισμό για χρονικό διάστημα ενός έτους (από την πρώτη ημέρα της μετατροπής).

4. Προϋπόθεση για την επιδότηση είναι η διάρκεια των από μετατροπή συμβάσεων πλήρους απασχόλησης να έχει διάρκεια τουλάχιστον ενός έτους και να μην καταγγελθεί από τον εργοδότη πριν από την πάροδο του διαστήματος αυτού. Επίσης, οι από μετατροπή συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης δεν μπορούν να τεθούν σε αναστολή κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος του1 έτους. Κατά τη διάρκεια του ίδιου χρονικού διαστήματος δεν επιτρέπεται η μεταβολή των όρων των από μετατροπή συμβάσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, εκτός εάν είναι ευνοϊκότεροι για τους εργαζομένους που απασχολούνται με τις συμβάσεις αυτές.

5. Η ωφελούμενη επιχείρηση – εργοδότης πρέπει:

  • α) να είναι κατά την ένταξη και να παραμείνει καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος επιδότησης φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη ή να έχει ρυθμίσει τις βεβαιωμένες τυχόν οφειλές της προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ και η ρύθμιση να τηρείται, και
  • β) να διατηρήσει κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για το χρονικό διάστημα του 1 έτους. Για τον υπολογισμό του αριθμού εργαζομένων λαμβάνονται υπόψη οι ενεργές θέσεις εργασίας στην επιχείρηση – εργοδότη κατά την 9η.9.2022, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν τεθεί σε αναστολή. Δεν προσμετρώνται οι λύσεις σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης, θανάτου ή οικειοθελούς αποχώρησης και οι λήξεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου.
See also  ΕΛΣΤΑΤ: Εγιναν πάνω 727 χιλιάδες συμβολαιογραφικές πράξεις το 2021, αύξηση 17,4%

6. Αν μετά από διασταυρώσεις συναχθεί ότι η επιχείρηση – εργοδότης δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, η επιχείρηση – εργοδότης εκπίπτει των ωφελημάτων του προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή, καταλογίζονται στην επιχείρηση – εργοδότη οι ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες καλύφθηκαν από τον κρατικό προϋπολογισμό, προσαυξημένες κατά 100%.

Πηγή